Niejednokrotnie nasze pacjentki pytają czy jesteśmy w stanie obniżyć ryzyko obrzęku chłonnego kończyny górnej po stronie operowanej w grupie chorych, u których musimy usunąć węzeł wartowniczy lub „wszystkie“ węzły chłonne dołu pachowego. Obecnie ryzyko to wynosi 13-77% przy limfadenektomii i 0-13% przy usunięciu węzła chłonnego wartowniczego. Celem redukcji ryzyka obrzęku u naszych pacjentek wykonujemy ARM.

 

ARM – axillary reverse mapping – polega na mapowaniu dróg chłonnych odpowiadających za spływ chłonny z kończyny górnej a następnie podczas usuwania węzłów chłonnych, podjęcia próby ich zachowania. W wielkim uproszczeniu staramy się usunąć węzły chłonne odpowiedzialne za spływ chłonny z piersi, jednocześnie przykładając szczególną staranność aby niepotrzebnie nie uszkodzić dróg chłonnych odpowiedzialnych za spływ chłonny z „ręki“. Koncepcja ARM znana jest od dawna aczkolwiek wprowadzenie zieleni indocyjaninowej (ICG) do mapowania dróg chłonnych znacznie podniosło skuteczność procedury ARM w obniżeniu ryzyka obrzęku chłonnego u pacjentek z rakiem piersi. W praktyce procedura polega na podaniu znieczulonej pacjentce zieleni indocyjaninowej śródskórnie w określonych miejscach „ręki“ a następnie przy użyciu odpowiedniego sprzętu wizualizacja dróg chłonnych (RYC 1 i 2). W trakcie usuwania węzłów chłonnych staramy się unikać „przecinania“ świecących na zielono dróg chłonnych.

 

Analiza piśmiennictwa przeprowadzona przez badaczy holenderskich z roku 2016 wzięła pod uwagę 31 opublikowanych prac naukowych dotyczących zagadnienia ARM. We wnioskach stwierdzono, że axillary reverse mapping stanowi prosty technicznie, skuteczny i bezpieczny onkologicznie sposób redukcji ryzyka obrzęku chłonnego.

 

Zapytaj na konsultacji czy u Ciebie można przeprowadzić ARM?

 

A może kwalifikujesz się do sprawdzenia dróg chłonnych przy użyciu zieleni indocyjaninowej (ICG)?

 

 

 

 

 

X

Your Shopping cart

Close