LNT (lymph node transfer) czyli wolny przeszczep węzłów chłonnych to technika supermikrochirurgiczna mająca na celu poprawę kliniczną u pacjentek z zaawansowanym obrzękiem chłonnym. Istotą zabiegu jest pobranie węzłów chłonnych z okolicy nieoperowanej, a następnie przeniesienie i wszczepienie w obszar największego obrzęku chłonnego. Nowe węzły chłonne działają jako pompa ssąco-tłocząca – drenując chłonkę z uszkodzonej chłonnie okolicy. Efekty widoczne są po 6-9 m-cach.

Dla kogo LNT?

Do wolnego przeszczepu węzłów chłonnych kwalifikujemy pacjentki, u których we wcześniejszych badaniach obrazowych (limfoscyntygrafia, oraz limfografii przy użyciu ICG) nie jesteśmy w stanie zwizualizować aktywnych dróg chłonnych a klinicznie obrzęk chłonny nie jest odwracalny w odpowiedzi na stosowane leczenie zachowawcze. Niejednokrotnie technikę tą stosujemy u pacjentek, u których efekt LVA jest niewystarczający. Istnieje opcja połaczenia rekonstrukcji piersi płatem DIEP wraz z transferem węzłów chłonnych. Operowane są pacjentki z obrzękiem wtórnym: po leczeniu onkologicznym, chirurgicznym, ortopedycznym, przebytych urazach, a także pacjentki z obrzękiem pierwotnym o nieustalonej etiologii. Badanie ICG wykonujemy samodzielnie w Słupsku, na limfoscyntygrafie pacjent kierowany jest do Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. Aby zakwalifikować się do leczenia chirurgicznego pacjent musi samodzielnie stosować techniki leczenia zachowawczego obrzęku chłonnego oraz znajdować się pod opieką rehabilitanta.


Jak ocenić stan uszkodzenia dróg chłonnych? Czy kwalifikuję się do LNT?

W celu oceny dróg chłonnych pacjent jest poddawany badaniu fizykalnemu oraz wykonywana jest limfografia barwnikowa (ICG) – patrz limfografia Barwnikowa. Kierowany jest również na limfoscyntygrafię. Na podstawie uzyskanych wyników pacjent kwalifikowany jest do leczenia chirurgicznego. Po uzyskaniu wstępnej kwalifikacji pacjent musi wykonać we własnym zakresie badanie angioTK operowanej okolicy. Z kompletem wyników pacjent zgłasza się celem wyznaczenia terminu zabiegu.

Na czym technicznie polega zabieg LNT?

Pacjent znajduje się w znieczuleniu ogólnym. Na podstawie wyniku angio TK oraz USG Doppler wykonanego śródoperacyjnie lokalizujemy w miejscu obrzęku naczynie tętnicze i żylne, do którego doszyjemy przeszczep węzłowy. Następnie z wybranej okolicy pobieramy węzły chłonne, które następnie wszczepiamy w okolicę z obrzękiem –wykonując zespolenie tętnicze, żylne a czasami również limfatyczne. W miejscu pobrania węzłów zakładany jest dren. Rany zamykane są warstwowo.

Z jakiej okolicy pobierane są węzły chłonne?

Do pobranie węzłów chłonnych wybieramy okolicę nieoperowaną – najczęściej okolicę pachwinową (węzły chłonne pachwinowe powierzchowne) lub okolicę dołu pachowego. W wyjątkowych sytuacjach węzły mogą być pobrane z okolicy podbródkowej, nadobojczykowej lub z sieci większej. Decyzję odnośnie lokalizacji pobrania węzłów chłonnych dokonujemy wspólnie z pacjentką przedoperacyjnie.

Czy może wystąpić obrzęk w okolicy, z której pobierane są węzły chłonne?

Ryzyko obrzęku chłonnego w lokalizacji, w której pobierane są węzły chłonne jest minimalne i wynosi 1-2%. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia dróg chłonnych, które przełoży się na kliniczny obrzęk chłonny u każdej pacjentki wykonujemy ARM (axillary reverse mapping), (patrz ARM).

Ile trwa taki zabieg? Czy jest dla mnie obciążający?

Zabieg trwa od 4-8 godzin w zależności od warunków anatomicznych i miejsca pobrania węzłów chłonnych. Celem skrócenia operacji pracujemy jednocześnie na dwóch mikroskopach. Zabieg nie jest obciążający, całość zabiegu przeprowadzana jest w tkankach powierzchownych. Dolegliwości bólowe są minimalne. Pacjent opuszcza szpital w IV-V dobie pooperacyjnej.

Czy można połaczyć płat DIEP z transferem węzłów chłonych?

Oczywiście, jeśli zakwalifikowałaś się do rekonstrukcji płatem DIEP a występuje u Ciebie obrzęk chłonny kończyny górnej po stronie operowanej – zgłoś się na konsultację – omówimy opcję połączenia obu procedur. U zakwalifikowanych pacjentek, podczas pobierania płata DIEP pobieramy jednocześnie węzły chłonne pachwinowe powierzchowne, następnie przenosząc je wraz z płatem w okolice dołu pachowego. Pozwala to na kompleksowe odtworzenie wyniosłości piersi a także jednoczesną rekonstrukcję układu chłonnego.

Przygotowanie do zabiegu

 • Dalacin 300 mg x 3 – proszę zacząć brać 3 dni przed zabiegiem
 • Przed operacją zalecana jest jak największa redukcja Kończyny górnej (DLM) – min 3 dni Kompleksowej Terapii Przeciwzastoinowej
 • Intensywna praca pod nadzorem rehabilitanta nad kończyną III i II tydzień przed zabiegiem
 • Tydzień przed zabiegiem – kompresoterapia do czasu zabiegu
 • Proszę zgłosić się do szpitala z: gr. Krwi, badaniami z krwi: morfologia, elektrolity, czasy krzepnięcia, kreatyna, RTG klatki piersiowej

Opieka pooperacyjna

Już przed zabiegiem zaplanuj (i ewentualnie umów się) na wizyty kontrolne po 1,3,6,12 miesiącach od zabiegu!!!

Zalecenia po LNT Kończyna górna

 1. Pierwszy tydzień po operacji odpoczynek
 2. Codzienne odkażanie rany pooperacyjnej.
 3. Zmiana opatrunków codziennie przez 1 tydzień.
 4. Dozwolony jest prysznic, bez dłuższego moczenia rany
 5. Przez 7 dni antybiotyk ( Dalacin 300 x 3/dobę)
 6. Rehabilitacja od 3 tygodnia po operacji .Po 3 tygodniach zalecany jest Manualny Drenaż Limfatyczny z ominięciem okolicy operowanej
 7. Rękaw o II stopniu ucisku zalecany jest do ok. 6 miesięcy do wizyty kontrolnej i ewentualnego badania ICG.

Zalecenia po LNT Kończyna dolna

 1. .Pierwszy 2 tygodnie po operacji odpoczynek
 2. Codzienne odkażanie rany pooperacyjnej
 3. Zmiana opatrunków codziennie przez 1 tydzień
 4. Dozwolony jest prysznic, bez dłuższego moczenia rany
 5. Przez 7 dni antybiotyk Dalacin 300×3/doba
 6. Rehabilitacja od 3 tygodnia po operacji. Po 3 tygodniach zalecany jest Manualny Drenaż Limfatyczny z ominięciem okolicy operowanej.
 7. Nogawica o III stopniu ucisku zalecana jest do 6 miesiąca po zabiegu ( oczywiście wszystko zależy od rodzaju obrzęku limfatycznego)
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 8-kopia.jpg
W przypadkach zaawansowanych rozważamy liposukcję a następnie wolny przeszczep węzłów chłonnych – decydująca pozostaje limfografia

X

Your Shopping cart

Close