LVA – anstomozy limfatyczno-żylne

LVA (lympho-venous anastomosis) czyli anastomozy-limfatyczno żylne to precyzyjny zabieg z zakresu supermikrochirurgii (operacje na naczyniach o średnicy poniżej 1 mm) mający na celu odbarczenie częściowo niewydolnego układu chłonnego u pacjentek z klinicznymi cechami obrzęku chłonnego. Podczas operacji wyszukiwane są działające naczynia chłonne, które następnie zespalane są pod mikroskopem z wyselekcjonowanymi naczyniami żylnymi. W efekcie naszego działania dochodzi do odprowadzenia chłonki z układu chłonnego do układu krwionośnego a tym samym „odciążenie“ i odbarczenie częściowo niewydolnego układu chłonnego. Efekty widoczny jest już na pierwszej wizycie kontrolnej po miesiącu

Dla kogo LVA?

Do anastomoz limfatyczno-żylnych kwalifikujemy pacjentki, u których we wcześniejszych badaniach obrazowych (limfoscyntygrafia, obrazowanie przy użyciu ICG) jesteśmy w stanie wizualizować aktywne drogi chłonne a klinicznie obrzęk chłonny jest chociaż w minimalnym stopniu odwracalny w odpowiedzi na stosowane leczenie zachowawcze. Operowane są pacjentki z obrzękiem wtórnym: po leczeniu onkologicznym, chirurgicznym, ortopedycznym, przebytych urazach, a także pacjentki z obrzękiem pierwotnym o nieustalonej etiologii. Badanie ICG wykonujemy samodzielnie w Słupsku, na limfoscyntygrafie pacjent kierowany jest do Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. Aby zakwalifikować się do leczenia chirurgicznego pacjent musi samodzielnie stosować techniki leczenia zachowawczego obrzęku chłonnego oraz znajdować się pod opieką rehabilitanta.

Jak ocenić stan uszkodzenia dróg chłonnych? Czy kwalifikuję się do LVA?

W celu oceny dróg chłonnych pacjent jest poddawany badaniu fizykalnemu oraz wykonywana jest limfografia barwnikowa (ICG) – patrz limfografia.

Na czym technicznie polega zabieg LVA?

U znieczulonego ogólnie pacjenta przeprowadzana jest śródoperacyjnie limfografia barwnikowa. Na jej podstawie określany jest precyzyjny przebieg dróg chłonnych i strefa ich uszkodzenia związana z klinicznymi objawami obrzęku chłonnego. W wybranych 2-5 miejscach wykonujemy poprzeczne cięcia długości 3-5 cm. W tkance podskórnej lokalizujemy odpowiednie naczynia żylne, a następnie drożne naczynia limfatyczne. Dokonujemy zespolenia ręcznego naczyń limfatycznych i naczyń żylnych. Zakładamy szwy na tkankę podskórną i skórę. Analogicznie w każdym oznaczonym i naciętym miejscu. Następnie operowana kończyna jest bandażowana jeszcze na sali operacyjnej.

Ile trwa taki zabieg? Czy jest dla mnie obciążający?

Zabieg trwa od 2-6 godzin w zależności od ilości wykonywanych zespoleń. Celem skrócenia operacji pracujemy jednocześnie na dwóch mikroskopach. Zabieg nie jest obciążający, całość zabiegu przeprowadzana jest w zakresie skóry i tkanki podskórnej. Dolegliwości bólowe są minimalne. Pacjentka wychodzi do domu w I dobie pooperacyjnej.

Przygotowanie do zabiegu

 • Dalacin 300 mg x 3 – proszę zacząć brać 3 dni przed zabiegiem
 • Przed operacją zalecana jest jak największa redukcja Kończyny górnej (DLM) Jeśli obrzęk jest utrwalony to min 3 dni Kompleksowej Terapii Przeciwzastoinowej
 • Intensywna praca pod nadzorem rehabilitanta nad kończyną III i II tydzień przed zabiegiem
 • Tydzień przed zabiegiem – kompresoterapia do czasu zabiegu
 • Proszę zgłosić się do szpitala z: gr. Krwi, badaniami z krwi: morfologia, elektrolity, czasy krzepnięcia, kreatyna, RTG klatki piersiowej

Opieka pooperacyjna

Już przed zabiegiem zaplanuj (i ewentualnie umów się) na wizyty kontrolne po 1,3,6,12 miesiącach od zabiegu!!!

Zalecenia po LVA – Kończyna górna

(mgr Elwira Wieczorek, mgr Katarzyna Zubrewicz)
 1. Pierwszy tydzień po operacji odpoczynek
 2. Codzienne odkażanie rany pooperacyjnej
 3. Zmiana opatrunków codziennie przez 1 tydzień.
 4. Dozwolony jest prysznic, bez dłuższego moczenia rany
 5. Przez 7 dni antybiotyk ( Dalacin 300 x 3/dobę)
 6. Bandażowanie ręki już w 0 dobie ( bandaże typu shortstrech biflexideal THUASNE). Jeśli nie ma w rejonie specjalisty, który pokaże jak bandażować zalecany jest rękaw uciskowy + rękawiczka 23-32 mmHG ( II klasa). Na noc zlecany jest rękaw Autofit zamiast bandaża.. Uwaga! rana musi być całkowicie wygojona, lub znajdować się pod opatrunkiem, na czas noszenia rękawa kompresyjnego
 7. Rehabilitacja od 2 tygodnia po operacji .Po 3 tygodniach zalecany jest Manualny Drenaż Limfatyczny z ominięciem okolicy operowanej
 8. Rękaw o II stopniu ucisku zalecany jest do ok. 6 miesięcy do wizyty kontrolnej i ewentualnego badania ICG.

Zalecenia po LVA – Kończyna dolna

(mgr Elwira Wieczorek, mgr Katarzyna Zubrewicz)
 1. Pierwszy 2 tygodnie po operacji odpoczynek
 2. Codzienne odkażanie rany pooperacyjnej
 3. Zmiana opatrunków codziennie przez 1 tydzień
 4. Dozwolony jest prysznic, bez dłuższego moczenia rany
 5. Przez 7 dni antybiotyk Dalacin 300×3/doba
 6. Bandażowanie już od 0 doby ( bandaże typu shortstrech biflexideal THUASNE). Jeśli nie ma w rejonie specjalisty, który pokaże jak bandażować zalecana jest nogawica uciskowa 32- 45 mmHg (III klasa) Na noc zlecana jest nogawica Autofit zamiast bandaża.. Uwaga rana pooperacyjna musi być całkowicie wygojona, lub znajdować się pod opatrunkiem na czas noszenia nogawicy kompresyjnej
 7. Rehabilitacja od 3 tygodnia po operacji. Po 3 tygodniach zalecany jest Manualny Drenaż Limfatyczny z ominięciem okolicy operowanej.
 8. Nogawica o III stopniu ucisku zalecana jest do 6 miesiąca po zabiegu ( oczywiście wszystko zależy od rodzaju obrzęku limfatycznego)
X

Your Shopping cart

Close