Biopsja czyli precyzyjna diagnostyka zmian niejednoznacznych w gruczole piersiowym

Biopsja piersi jest to jedyne badanie umożliwiające precyzyjną diagnostykę zmian guzowatych zlokalizowanych w gruczole piersiowym. Wykonuje się ją aby pogłębić diagnostykę i ocenić zmiany podejrzane, wykryte podczas badania mammograficznego, USG lub MRI. Obecnie standardem jest klasyczna biopsja gruboigłowa lub biopsja mammotomiczna (wspomagana próżnią). Biopsja gruboigłowa polega na pobraniu fragmentów guza do badania histopatologicznego. Wynik badania kreśli, czy zmiany łagodne, czy też jest to nowotwór złośliwy (czyli rak) piersi. Biopsję piersi można wykonać na sali operacyjnej lub ambulatoryjnie. Jest to badanie minimalnie inwazyjne.

Biopsja gruboigłowa (BG)

Biopsja gruboigłowa – polega na pobraniu trzech-sześciu cienkich wycinków tkankowych o długości 1,5-2 cm z piersi w znieczuleniu miejscowym, za pomocą igły. Każdy wycinek pobiera się za pomocą osobnego wkłucia (poprze tą samą ranę). W związku z tym, że pojedyncze preparaty tkanki pobiera się kilkukrotnie, badanie to wymaga kilkukrotnego umieszczenia igły w piersi. Biopsja gruboigłowa pozwala na pobranie bioptatów tkanki, a co za tym idzie – daje precyzyjne możliwości oceny badanego guza. Nie pozwala na całkowite usunięcie zmiany.

Biopsja mammotomiczna (Biopsja wspomagana próżnią) VABB – Vacuum Assisted Breast Biopsy

Biopsja mammotomiczna to nowoczesna i niskoinwazyjna technika stosowana w diagnostyce raka piersi.

Polega na pobraniu fragmentu zmiany niejednoznacznej tkanki dzięki wysokiej sile ssącej aparatu wspomaganego próżnią.
Procedura rozpoczyna się znieczuleniem skóry oraz okolic guza. Następnie nacinamy skórę na długości 2-3 mm., Poprzez wykonany otwór igła umieszczana jest pod zmianą, a następnie jej fragment zostaje „ścięty”, wessany do specjalnego otworu znajdującego się w igle a następnie przeniesiony do specjalnego pojemnika na bioptaty. Przeprowadza się ją w warunkach ambulatoryjnych (trwa ok. 10 – 20 minut). Po zabiegu pacjentka może iść do domu. Nie zakłada się szwów, jedynie opatrunek uciskowy, który zdejmuje się po 1 dobie.

To badanie piersi pozwala na bardzo precyzyjną diagnostykę zmian w piersi. Badanie cechuje się wysoką czułością i swoistością uzyskiwanych wyników. Umożliwia wycięcie większości zmian łagodnych w całości, bez konieczności przeprowadzania zabiegu chirurgicznego w warunkach szpitalnych.

Zalety:

  • Metoda precyzyjna – usuwamy tylko zmianę podejrzaną, nie uszkadzając tkanek otaczających, jedno cięcie skórne długości 2-3 mm
  • Metoda bezpieczna – znieczulenie miejscowe, nie wymaga specjalnego przygotowania, nie wymaga znieczulenia ogólnego
  • Metoda pewna – rozmiar bioptatów pozwala na precyzyjne postawienie rozpoznania histopatologicznego, mniejszy odsetek wyników fałszywie ujemnych
  • Metoda szybka – cała procedura trwa z reguły 10 -20 min

Opinia dr Daniela Maliszewskiego:

„Na chwilę obecną standardem w diagnostyce raka piersi jest biopsja gruboigłowa, a biopsja mammotomiczna stała się bardzo ważnym elementem diagnostyki zmian niejednoznacznych w gruczole piersiowym. Dzięki jej zaletom jesteśmy w stanie uniknąć otwartej biopsji chirurgicznej w warunkach szpitalnych, a także udało nam się wyeliminować biopsję cienkoigłową – będącą techniką o zdecydowanie niższej czułości i swoistości. W mojej praktyce biopsja mammotomiczna jest nieodłącznym elementem codziennej diagnostyki w Poradni Chorób Piersi.

Dr n med. Daniel Maliszewski

X

Your Shopping cart

Close