Nowe urządzenie do obrazowania fluorescencyjnego w bliskiej podczerwieni, w chirurgii otwartej

Technika obrazowania fluorescencyjnego w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR – near infrared) z wykorzystaniem zieleni indocyjaninowej (ICG – indocyanine green) cieszy się coraz większym zainteresowaniem i uznaniem wśród chirurgów różnych specjalności. Stosowana jest m.in. do:

 • oceny perfuzji tkankowej zespoleń w mikrochirurgii (płaty wolne, uszypułowane), stosowane w ocenie demarkacji ran lub uszkodzeń pooparzeiowych ( wizualizacja martwicy )
 • ocena kikutów po amputacji kończyn
 • wizualizacja dróg chłonnych (limfografia, ARM) – kwalifikacja do rekonstrukcji układu limfatycznego (LVA, LNT),
 • oceny perfuzji tkankowej podczas zespoleń w chirurgii kolorektalnej,
 • Mapowanie granic guzów ( przerzutów wtórnychdo wątroby, HCC)
 • lokalizacji węzła wartowniczego (SLN) podczas oceny zaawansowania procesu nowotworowego w chirurgii ogólnej, urologii oraz ginekologii.
 • Detekcja przytarczyc, celem uniknięcie uszkodzenia podczas thyroidektomii

Innowacyjne rozwiązanie w diagnostyce obrzęku chłonnego

To rewolucyjne urządzenie do obrazowania fluorescencyjnego z wykorzystaniem zieleni indocyjaninowej. PDE-Neo służy do wizuaizacji przepływu krwi podczas operacji. Zastosowania obejmują ocenę perfuzji tkanek i związane z nimi krążenie w wolnych płatach.

PDE Neo II może być również stosowany do wizuaizacji dróg chłonnych w super mikrochirurgii rekonstrukcyjnej. Ta innowacyjna technika jest bardzo obiecująca w przypadku mapowania pacjentów z obrzękiem limfatycznym za pomocą fluorescencji ICG.

Dzięki urządzeniu, które oferuje największą obecnie na rynku czułość, mamy możliwość wizualizacji w czasie rzeczywistym przepływu chłonki, analizy jakościowej uzyskanych obrazów oraz porównania np. stanu poszerzonych lub uszkodzonych naczyń w ciągu kolejnych dni.

Aparat posiada funkcję mapowania fluorescencyjnego z ultrawysoką widocznością barwnika ICG i wizualizacją naczyń limfatycznych w kolorze zielonym. Dzięki czemu istnieje możliwość precyzyjnego odwzorowania powierzchownego układu limfatycznego w tkankach pacjenta.

Istnieją trzy tryby obrazowania ICG:

 • Białe światło wykorzystywane do analizy aspektów anatomicznych oraz kalibracji ostrości;
 • Fluorescencja do wykrywania ICG – zieleni indocyjaninowej
 • Mapowanie fluorescencyjne do wyświetlania cyfrowo wzmocnionego kontrastu pomiędzy ICG, a otaczającym obszarem

Charakterystyka:

 • Funkcja mapowania fluorescencji tworzy obraz o wysokim kontraście, poprzez zastosowanie kontrastu koloru zielonego do obrazów fluorescencji bliskiej podczerwieni. Poprzez unikalny proces odejmowania cyfrowego, tło obrazu nie objęte fluorescencją może zostać niezależnie dopasowane do preferencji chirurga.
 • Regulacja ostrości (blisko-daleko)
  Obracając pokrętłem ostrości na kamerze można zaobserwować obrazy skupione w różnej odległości, w zależności od zastosowanej odległości roboczej.
 • Obraz kolorowy i czarno-biały
  Łatwe przełączanie między obrazem czarno-białym lub kolorowym.
  Opcja przydatna w porównywaniu anatomii z obrazem fluorescencyjnym.
 • Białe światło LED
  Opcja białego światła LED pozwala podświetlić pole operacyjne bez utraty obrazu fluorescencyjnego. Jest to szczególnie przydatne, gdy światła w Sali operacyjnej zostały wyłączone w celu uniknięcia ingerencji w obraz fluorescencyjny.
 • Wyświetlanie statusu
  Włączenie opcji statusu spowoduje wyświetlanie ustawień pde-neo II w czasie rzeczywistym. Pozwala na szybkie sprawdzenie bieżących ustawień jasności, kontrastu i światła wzbudzającego.

Zalety:

 • Podwyższona widoczność fluorescencji
 • Wbudowana kamera w pełnym kolorze / białym świetle
 • Narzędzie do mapowania kolorów oraz do analizy fluorescencyjnej
 • Współpracuje z fluorescencją ICG
 • Kompaktowa poręczna konstrukcja
 • Możliwość kalibracji ręcznej dla operatora, a także osobna konsola dla asysty
X

Your Shopping cart

Close