Dodatkowy moduł do Europrobe pozwala na podwójną detekcję optyczną z wykorzystaniem fluorescencji i radionukleotydu do lokalizacji nie tylko węzłów wartowniczych ale również ganglionów. Łączne wykorzystanie tych dwóch metod detekcji pozwala osiągnąć prawie 100% poziom detekcji. Ta podwójna metoda detekcji z użyciem fluorescencji i radioizotopów w obrębie pojedynczego urządzenia na świecie jest wyjątkowa.

ICG może być łączona z radioizotopem w celu jednoczesnego podania pacjentowi.

Dwa wskaźniki, ICG i radioizotop, mogą być również podawane oddzielnie.

Sondy optyczno-nuklearne są przeznaczone do detekcji zarówno znaczników izotopowych jak i fluorescencyjnych (ICG).

Charakterystyka:

 • Opcjonalny moduł dodatkowy
 • Pozwala na podwójną detekcję z wykorzystaniem promieniowania gamma i fluorescencji
 • Wybór rodzaju detekcji za pomocą przełącznika nożnego
 • Proste i identyczne zastosowanie jak w przypadku procedury gamma
 • Gotowy do użycia w normalnych warunkach oświetleniowych
 • Nie wymaga specjalistycznej instalacji
 • Odpowiedni do detekcji z wykorzystaniem zieleni indocyjaninowa (ICG)
 • Zwiększona rozróżnialność i czułość

Izotopy:

 • Tc 99m,
 • I125,
 • In111 – Czułość detekcji z wykorzystaniem fluorescencji: <1nmol ICG

Zalety:

 • Energia: 20 – 300 keV (Optymalna wydajność: 20 – 170 keV)
 • Izotopy: 99mTc, 125l, 111ln – Czułość detekcji z wykorzystaniem fluorescencji: <1nmol ICG
 • Stal nierdzewna klasy medycznej

Potwierdzono klinicznie

 • ICG – 99mTc-nanokoloid umożliwia zarówno przedoperacyjne mapowanie SLN, jak i śródoperacyjną identyfikację SLN u pacjentów z czerniakiem
 • Optyczna identyfikacja SLN za pomocą sygnatury fluorescencyjnej wskaźnika hybrydowego jest lepsza niż identyfikacja SLN za pomocą niebieskiego barwnika.
 • ICG – 99mTc-nanokoloid poprawia czułość wykrywania SLN do 98 %. Obrazowanie fluorescencyjne umożliwiło śródoperacyjną identyfikację SLN w obszarach, w których akustyczne śledzenie promieniowania gamma jest nieskuteczne.
 • W pozostałych obszarach fluorescencja pomogła w dokładniejszym określeniu lokalizacji SLN z większą precyzją
 • Wyższy wskaźnik identyfikacji SLN: 99,8 %
 • Gwałtowny spadek stopnia wyników fałszywie ujemnych:
  – 2,8 % w przypadku detekcji bimodalnej
  – 10 % tylko dla radioizotopów
X

Your Shopping cart

Close