Podwójne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych z wykorzystaniem promieniowania gamma lub/i fluorescencji

Dzięki pojedynczemu modułowi odczytowemu i licznym opcjom sond gamma Europrobe 3.2 jest unikalnym systemem, który spełnia wszystkie potrzeby w zakresie wykrywania okołooperacyjnego, a także lokalizacji przezskórnej w 7 głównych obszarach klinicznych.

Urządzenie najnowszej generacji, zoptymalizowane do detekcji obszarów podwyższonego wychwytu radionuklidu, w pełni odpowiadające szerokim wymaganiom chirurgów oraz lekarzy medycyny nuklearnej.

Wszechstronność konstrukcji pozwala na detekcję szerokiej gamy stosowanych izotopów zapewniając możliwość zastosowania sondy podczas wielu procedur klinicznych.

Zastosowanie Kliniczne:

 • Chirurgia onkologiczna: Wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych w raku piersi
 • Senologia: Wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych / Wykrywanie zmian subklinicznych. (ROLL, SNOLL)
 • Ginekologia: Laparoskopowe wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych w rakach szyjki macicy i endometrium Wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych w raku sromu
 • Otorynolaryngologia: Jama ustna, głowa i udar mózgu
 • Dermatologia: Czerniak / kostniak kostnawy
 • Endokrynologia: Tarczyca / przytarczyce
 • Medycyna nuklearna: Wykrywanie przezskórne / monitorowanie wychwytu

Detekcja Bimodalna

 • Kompletny system modułowy, łączący:
  – Wykrywanie z wykorzystaniem promieniowania gamma
  – Wykrywanie barwnikiem fluorescencyjnym
 • Sonda optyczno-nuklearna to pierwsza metoda przystosowana do wykrywania hybrydowych wskaźników
 • Śledzenie fluorescencji odbywa się w oświetlonym pomieszczeniu.
 • Sonda optyczno-nuklearna jest jedynym urządzeniem na świecie, które pozwala na wykrycie SNL poprzez fluorescencję bez konieczności stosowania uciążliwych systemów obrazowania.

Unikalny system sond umożliwia wykorzystanie detektora gamma, w procedurach:

 • Wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych – w chirurgii otwartej
 • Wykrywanie węzłów wartowniczych – w chirurgii laparoskopowej
 • Wykrywanie węzłów wartowniczych przy jednoczesnym zastosowaniu detekcji fluorescencyjnej

Rodzaje I specyfikacja sond do modułu europrobe 3,2

Sondy CDTE:

Sondy z tellurkiem kadmu (CdTe ) zostały zaprojektowane do detekcji promieniowania o niższej energii (tj. I-125, Tc-99m, itd.) z doskonałą rozdzielczością przestrzenną. Sondy te powinny być używane dla energii pomiędzy 20 a 170 keV. Powyżej 170 keV skuteczność wykrywania będzie znacznie lepsza przy użyciu sondy CSI.
Detektor i przedwzmacniacz niskoszumowy o wysokim wzmocnieniu FET są montowane w sondzie o średnicy 11mm (głowica detekcyjna).

Kolimator jest integralną częścią sondy.

Zakres temperatury roboczej wynosi od +10°C do + 40°C, a wilgotność otoczenia nie powinna przekraczać 75% przy 40°C.

Izotopy:

 • Tc 99m (140 keV),
 • I 125 (27 KeV)
 • I 111 ( 171 & 245 KeV)
 • Zakres energii: 20 keV – 364keV ( optymalna wydajność: 20 keV – 170 KeV)

Zalety:

 • Działa w temperaturze otoczenia
 • Detekcja promieniowania o niskiej energii
 • Oferuje doskonałą rozdzielczość pomiaru energii przy 140 keV (99mTc)
 • Małe sondy do wykrywania w małych nacięciach z dużą dokładnością
 • Dostępne w bezprzewodowej wersji Bluetooth
 • Możliwość oferowania sond niestandardowych

Sondy CSI:

Sondy scyntylacyjne (scyntylator CSI sprzężony z silikonową fotodiodą), pracują bez PMT i najlepiej nadają się do pracy w większym zakresie energii (In-111, I-131, itd.), do fotonów 1,0 MeV, ale mogą być również stosowane do detekcji Tc-99m, jeśli wymagana jest wysoka czułość. Zakres energii dla tej sondy wynosi od 100 keV do ponad 1 MeV.

Detektor i przedwzmacniacz niskoszumowy o wysokim wzmocnieniu FET są montowane w sondzie o średnicy 16mm (głowica detekcyjna).

Kolimator jest integralną częścią sondy.

Zakres temperatury roboczej wynosi od +10°C do + 40°C, a wilgotność otoczenia nie powinna przekraczać 75% przy 40°C.

Izotopy:

 • Tc 99m (140 keV),
 • I 131 (364 keV),
 • F 18 (przy użyciu specjalnego kolimatora, 511KeV),
 • In 111 (171 & 245 keV)
 • Zakres energii: 100 keV — 1 MeV (Optymalna wydajność: 140 keV—1 MeV)

Zalety:

 • Działa w temperaturze otoczenia
 • Detekcja promieniowania o wysokiej energii
 • Działa przy niskim napięciu początkowym, w przeciwieństwie do rozwiązania korzystającego z PMT (zazwyczaj 20V)
 • Dostępne w bezprzewodowej wersji Bluetooth
 • Możliwość oferowania sond niestandardowych
X

Your Shopping cart

Close