W zakresie wykrywania węzła wartowniczego złotym standardem jest podwójna detekcja z użycie promieniowania gamma Technetium 99mTC, w połączeniu z detekcja kolorymetryczną, z wykorzystaniem błękitu metylenowego.

Koloidy znakowane radioaktywnie pozwalają na przedoperacyjne mapowanie i śródoperacyjne wykrywanie SLN dzięki przenośnej sondzie gamma Euro Probe 3,2

Przedoperacyjne podanie niebieskiego barwnika zapewnia chirurgowi dodatkową identyfikację wizualną SLN.

Charakterystyka

  • Automatyczne przełączanie na większość popularnych radioizotopów (99mTc, 125l, 131l, 18F)
  • Indywidualne ustawienia okna energetycznego
  • Łatwa konfiguracja systemu
  • Nie ma potrzeby kalibracji
  • Brak dryftu sondy w czasie
  • 9 indywidualnych konfiguracji + 1 domyślna`
X

Your Shopping cart

Close