0

W Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku odbyły się dwudniowe warsztaty chirurgów onkologicznych dotyczące chirurgii piersi.

Warsztaty miały charakter spotkania naukowego podczas którego najlepsi specjaliści z 15 ośrodków w Polsce   dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat najtrudniejszych przypadków przy rekonstrukcji piersi.

Każdy z uczestników przedstawił trudny przypadek kliniczny, który stał się tematem do dyskusji na forum oraz przy stole operacyjnym operując konkretne pacjentki.

Do zabiegów zakwalifikowano cztery pacjentki.

Pierwsza pacjentką była kobieta po amputacji piersi, która po przebytej chemio i radioterapii, miała zniszczoną skórę. W tym przypadku przeprowadzono rekonstrukcję odroczoną z wykorzystaniem płata skóry i implantu.

Drugą pacjentką była kobieta u której z powodu raka usunięto pierś, a następnie zrekonstruowano ekspanderem. Podczas warsztatów dokonano wymiany ekspandera na implant,  jednocześnie do symetryzując drugą pierś, by osiągnąć zadowalający pacjentkę efekt.

Trzecią pacjentką była młoda kobieta, u której stwierdzono mutację genu BRCA1 i opadające piersi.

Ze względy na mutację genetyczną i duże ryzyko wystąpienia nowotworu konieczne było usunięcie obu piersi.  Ze względu na trudna budowę anatomiczna piersi dokonano: redukcji skóry i podniesienia brodawki.

Ostatnią pacjentką była kobieta, u której zdiagnozowano zespół Polanda, czyli genetyczny brak żeber i gruczołu piersiowego. Pacjentka miała wcześniej wczepione dwa implanty ale z powodu pęknięcia jednego  z nich, położonego głęboko w ścianie klatki piersiowej dokonano wymiany uszkodzonego implantu.

Warsztaty zakończyły się sukcesem przeprowadzonych zabiegów.

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zaangażowani w dyskusje merytoryczne i z nową wiedzą i doświadczeniem wrócili do swoich ośrodków.

X

Your Shopping cart

Close