0

W Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka odbyły się dwudniowe warsztaty z zakresu mikrochirurgii i super mikrochirurgii pod kierownictwem dr. Daniela Maliszewskiego. Warsztaty miały charakter teoretyczno-praktyczny podczas których wykonano jeden z najtrudniejszych zabiegów rekonstrukcyjnych piersi płatem DIEP –  (Deep Inferior Epigastric Perforator Flap) podczas którego dokonano rekonstrukcji piersi, z zastosowaniem tkanek własnych pobranych z powłok brzusznych pacjentki i pod kontrolą mikroskopu dokonano zespolenia naczyń płata z wybranymi naczyniami zlokalizowanymi w klatce piersiowej.

Ponadto uczestnicy wzięli udział w leczeniu obrzęku chłonnego polegającego na wykonaniu super mikrochirurgicznych zespoleń limfatyczno- żylnych (LVA) celem odbarczenia niewydolnego układu chłonnego.
Wykonano 3 zespolenia limfatyczno – żylne z niezwykłą precyzją pod mikroskopem ocenę drożności powstałych zespoleń dokonano przy użyciu systemu wizualizacji w bliskiej podczerwieni z zastosowaniem zieleni indocyjaninowej.

Pacjentki po zabiegu czuły się dobrze ku satysfakcji całemu zespołowi operacyjnemu.

Udział wspaniałych chirurgów onkologicznych:  dr. Michała Lewandowicza i dr. Michała Libiszewskiego z Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii im. Kopernika w Łodzi jest szansą na rozwój diagnostyki i leczenia obrzęku chłonnego w tym ośrodku, dając tym samym nadzieję wielu pacjentkom, które walczą z obrzękiem chłonnym.

X

Your Shopping cart

Close